• Hem
  • För välfärden...
sida

För välfärden

Välfärd utan vinstintresse

För Vänsterpartiet är det viktigt att vård, skola och omsorg drivs utan vinster i verksamheten. Våra äldre ska vara säkra på att kunna fortsätta leva ett gott och rikt liv. Ingen ska behöva välja mellan vårdbolag, utan valet skall stå mellan vilka tjänster man behöver i vardagen. Vill man bo kvar hemma så länge som möjligt, ska hjälpen finnas. Om och när den dagen kommer då det inte längre är möjligt ska det finnas ett bra kommunalt boende, som till exempel småskaligt ekonomiskt seniorboende fördelat i hela kommunen.
 Äldreboende måste få en bättre status.

Trygghet för barnen

Barnomsorgen ska ske på ett givande och tryggt sätt. För att alla barn i förskolan ska ha en chans bör storleken på barngrupperna minskas. Vänsterpartiet vill ha fler förskolor i kommunal regi och utbildad personal. Barnomsorg på obekväm arbetstid och natt för småbarnsföräldrar måste få finnas kvar i flera delar av kommunen.

Satsa på ungdomarna

Unga i kommunen har behov av aktiviteter på kvällar och helger, även de som har andra intressen än sport eller musik. Aktivitetshus är ett bra alternativ för unga som där får möjlighet att samlas och umgås i en blandad miljö. Våra unga måste i skolan få möjlighet till att studera och utvecklas i lugn och ro. Vänsterpartiet anser att barn och unga med särskilda behov ska ha det stöd från skolan som krävs.

Landsbygden

Det är dags för landsbygden att stå som första prioritering, styrda av politiska beslut. Bygg bostäder i kommunal regi med låga hyror. Underlätta för människor att använda kollektivtrafik på landsbygden genom bland annat anropsstyrd kollektivtrafik och samåkningspunkter. Det ger möjlighet för mer kollektivt resande om det finns knutpunkter med bilparkering i anslutning till busstrafiken. Upphandlingar till kommunens verksamheter ska leda till lokala inköp. Då gynnas det lokala företagande och arbetstillfällen skapas.

Jämlikhet och jämställdhet

Vänsterpartiet vill föra en politik som minskar klyftorna i samhället. En kommun ska vara till för alla och därför ska det handikapp-politiska programmet ses över på nytt. Planerade anpassningar för tillgänglighet har dragit ut på tiden. Nu ska de genomföras. Jämlikhet ger fördelar och ett bättre liv för alla med minskade klyftor mellan människor ekonomiskt, kulturellt och bildningsmässigt. Lämpliga lokaler saknas för de aktiva i kultur-och föreningslivet. Att tillsammans med andra få se film, dansa, spela eller diskutera ger livet glädje och innehåll. Boendestödet för dem som vill klara sig själva skall utvecklas inte avvecklas, en vinst för kommunen på lång sikt. Resor till daglig verksamhet ska kommunen liksom tidigare ansvara för.
Politikers arvoden ska inte dra ifrån vanliga människors inkomster. Höga arvoden fjärmar politikerna från väljarna som gett dem mandat att styra kommuner, landsting och riksdag.

Vänsterpartiet vill ha en välfärd för alla inte bara för de rika.

Dela den här sidan

Kopiera länk