• Hem
  • För kulturen
sida

För kulturen

Kultur är till för alla

Konsten är fri. Den lär oss om friheten. Och för att kunna bli till behöver konsten frihet. Där ligger värdet av konst och kultur i samhället, och där ligger kärnan av Lindevänsterns kulturpolitiska program: Att skapa fria utrymmen där människor kan motiveras till fritt uttryck, att ge dem möjlighet att utveckla färdigheten att yttra sig fritt. Utan rädsla och tillsammans.

Konstnärlig frihet, vad är det? Frihet kommer med självmedvetenhet och självförtroende, med förmågan att yttra sig, att utveckla sin egen uppfattning, att hitta sin egen position och sitt eget uttryck.

Konstens och kulturens frihet är således ett öppet samspel där alla individuella synsätt hittar sin väg till uttrycket – en inkluderande och integrerande struktur, där de unga och de äldre, människor med och utan diagnoser, svenskfödda och utrikesfödda, kvinnor och män kan träffas och samverka. Konst och kultur från alla människor skall främjas, inte bara det svenska kulturarvet och det svenska i den nutida kulturen.

Konst och kultur ger alla möjligheten att lämna normernas begränsningar – som skapande människa och som konsument, att hitta sitt uttryck eller att upptäck nya perspektiv, att utveckla sin självbild och uppträda självständigt. Bortom vardagens begränsningar öppnar dem nya perspektiv och bjuder på nya kreativa banor. Någonting som har ett värde i sig men också utvecklar egna förmågan att lösa påtagliga praktiska problem.

Detta är den samhälleliga och politiska dimensionen inom konst och kultur – att hitta sig själv och andra utan direktiv, utan förmynderi, utan tvång.

Vänsterpartiet står för ett lokalt och småskaligt kulturliv – också som motvikt till kulturmono- och -metropolerna, för att liva upp det historiska med dagens kultur. Konst och kultur är inte först och främst en blick tillbaka utan en blick framåt, inte ett museum utan livet.

Det handlar inte om, som det är populärt nuförtiden, att överföra konst och kultur till utnyttjandet för att tjäna pengar eller främja en annan nytta än konsten själv (som välmående eller hälsa, så välkomna dessa biverkningar ju är). Det betyder att konstfrämjandet inte borde förknippas med andra argument än konsten själv.

Det handlar alltså inte om statlig, administrativ eller politisk förmynderi eller reglering, inte om elitism utan tvärtemot: det handlar om att skapa och skydda dessa fria utrymmen, där upptäckten och utvecklingen av de egna talangen blir möjlig.

Just dessa spelrum gör kulturellt och konstnärligt skapande möjlig. Därför är det så viktigt att aktivera var och en att uttrycka sig genom konst och kultur, att tillhandahålla fria, tillgängliga och prisvärda lokaler – för lärandet av, skapandet av, arbetandet med och visandet av konstnärliga verk.

Framförallt de unga ska kunna delta i det lokala kulturlivet – som konsumenter och som producenter. Ge dem möjligheten att utveckla en egen uppfattning om konst och kultur, om livet. Så kan de hitta sitt eget uttryck – för att synas och höras i samhället!

Denna viktiga samhällsfunktion får inte helt överlåtas till det privata näringslivet eller storslagna (marknadsförings-)projekt. Konst är arbete och måste avlönas som arbete. Men den måste också vara tillgänglig för alla!

Konkreta mål
  • Öppen scen, replokaler, konserter och teaterföreställningar, lokaler för kulturskapare i Strip gruva.
  • Sandströms lokaler kommer inte att finnas kvar, därför behöver Lindesberg city-nära fria kommunala lokaler för kulturskapande individer, grupperingar och föreningar (öppen scen, replokaler, konserter och teaterföreställningar).

Dela den här sidan

Kopiera länk