Vad vill vi

Välfärd utan vinstintresse

För Vänsterpartiet är det viktigt att vård, skola och omsorg drivs utan vinster i verksamheten.
Våra äldre ska vara säkra på att kunna fortsätta leva ett gott och rikt liv.
Ingen ska behöva välja mellan vårdbolag, utan valet skall stå mellan vilka tjänster man behöver i vardagen.
Vill man bo kvar hemma så länge som möjligt, ska hjälpen finnas. Om och när den dagen kommer då det inte längre är möjligt ska det finnas ett bra kommunalt boende, som till exempel småskaligt ekonomiskt seniorboende fördelat i hela kommunen.
Äldreboende måste få en bättre status.

Trygghet för barnen
Barnomsorgen ska ske på ett givande och tryggt sätt. För att alla barn i förskolan ska ha en chans bör storleken på barngrupperna minskas.
Vänsterpartiet vill ha fler förskolor i kommunal regi och utbildad personal.
Barnomsorg på obekväm arbetstid och natt för småbarnsföräldrar måste få finnas kvar i flera delar av kommunen.

Satsa på ungdomarna
Unga i kommunen har behov av aktiviteter på kvällar och helger, även de som har andra intressen än sport eller musik.
Aktivitetshus är ett bra alternativ för unga som där får möjlighet att samlas och umgås i en blandad miljö.
Våra unga måste i skolan få möjlighet till att studera och utvecklas i lugn och ro. Vänsterpartiet anser att barn och unga med särskilda behov ska ha det stöd från skolan som krävs.

Landsbygden
Det är dags för landsbygden att stå som första prioritering, styrda av politiska beslut.
Bygg bostäder i kommunal regi med låga hyror.
Underlätta för människor att använda kollektivtrafik på landsbygden genom bland annat anropsstyrd kollektivtrafik och samåkningspunkter.
Det ger möjlighet för mer kollektivt resande om det finns knutpunkter med bilparkering i anslutning till busstrafiken.
Upphandlingar till kommunens verksamheter ska leda till lokala inköp. Då gynnas det lokala företagande och arbetstillfällen skapas.

Jämlikhet och jämställdhet
Vänsterpartiet vill föra en politik som minskar klyftorna i samhället.
En kommun ska vara till för alla och därför ska det handikapp-politiska programmet ses över på nytt.
Planerade anpassningar för tillgänglighet har dragit ut på tiden. Nu ska de genomföras.
Jämlikhet ger fördelar och ett bättre liv för alla med minskade klyftor mellan människor ekonomiskt, kulturellt och bildningsmässigt.
Lämpliga lokaler saknas för de aktiva i kultur-och föreningslivet. Att tillsammans med andra få se film, dansa, spela eller diskutera ger livet glädje och innehåll.
Boendestödet för dem som vill klara sig själva skall utvecklas inte avvecklas, en vinst för kommunen på lång sikt.
Resor till daglig verksamhet ska kommunen liksom tidigare ansvara för.
Politikers arvoden ska inte dra ifrån vanliga människors inkomster. Höga arvoden fjärmar politikerna från väljarna som gett dem mandat att styra kommuner, landsting och riksdag.

Vänsterpartiet vill ha en välfärd för alla inte bara för de rika


Reservation mot socialnämndens beslut 20180118 om neddragningar i sociala välfärden.

Många av neddragningarna kommer att drabba de svagaste i vårt samhälle. Inom verksamheten funktionsstöd kommer neddragningarna att bli oacceptabla anser Vänsterpartiet.
Personer som p.g.a. olika diagnoser aldrig får ett arbete på öppna marknaden får idag arbete i s.k. daglig verksamhet. För detta arbete betalar Lindesbergs kommun 10 kr/dag. Hittills har personal på daglig verksamhet och personal på olika boenden ordnat resorna till och från arbetet. De som klarat att åka buss har fått busskort.
Nu har Socialnämnden beslutat att varje person självständigt skall lösa sitt resande till och från jobbet. De skall tillika betala kostnaden för resan. Kommunen kallar detta ”Normaliseringsperspektiv”.
Att betala kostnaden för arbetsresor till ett arbete som ger 10kr/dag är orimligt anser Vänsterpartiet.
Personer som drabbas av beslutet har ca 10 500 kr/mån från Försäkringskassan i aktivitetsersättning. Summan är inklusive bostadsbidrag.
Många har varken förmåga eller ekonomi att klara av att ta sig till sin dagliga verksamhet.
Besparing för kommunen körningar 900 000 busskort 140 000kr. Kommunens besparing kan komma att bli högre om personer avstår daglig verksamhet.
Personer inom funktionsstöd har hittills på sommaren haft möjlighet att åka på sommarkollo till Fellingsbro folkhögskola, nu har socialnämnden beslutat att dra in kollot. Besparing 80 – 100 000 kr.
Vidare har socialnämnden beslutat att man ska undersöka möjligheten om de som arbetar i daglig verksamhet kan stödja vård och omsorg. Det innebär att de ska vara behjälpliga att sköta tvätt och inköp av varor. Dessa arbetsuppgifter sköter idag undersköterskorna. Arbetsuppgifterna skulle passa många inom funktionsstöd, ut skulle vara glad om alla fick meningsfull sysselsättning. Det som jag motsätter mig är att de ska utföra ett viktigt arbete för 10 kr om dagen och att dom dessutom själva ska betala för att ta sig till o från jobbet. 10 kronan kommer inte att täcka kostnaden för arbetsresor.
Vilka andra människor skulle vi erbjuda arbete som inte inbringar en krona?
Vänsterpartiet är kritiska till att besparingar görs på det här området. Man talar ofta om människors lika värde.
Det får inte bara bli ord.

Västerpartiet i Lindesberg
gm/ Birgitta Lind Axelsson
Sidan är under konstruktion. Se gärna Facebook.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.