Vad vill vi

Reservation mot socialnämndens beslut 20180118 om neddragningar i sociala välfärden.

Många av neddragningarna kommer att drabba de svagaste i vårt samhälle. Inom verksamheten funktionsstöd kommer neddragningarna att bli oacceptabla anser Vänsterpartiet.
Personer som p.g.a. olika diagnoser aldrig får ett arbete på öppna marknaden får idag arbete i s.k. daglig verksamhet. För detta arbete betalar Lindesbergs kommun 10 kr/dag. Hittills har personal på daglig verksamhet och personal på olika boenden ordnat resorna till och från arbetet. De som klarat att åka buss har fått busskort.
Nu har Socialnämnden beslutat att varje person självständigt skall lösa sitt resande till och från jobbet. De skall tillika betala kostnaden för resan. Kommunen kallar detta ”Normaliseringsperspektiv”.
Att betala kostnaden för arbetsresor till ett arbete som ger 10kr/dag är orimligt anser Vänsterpartiet.
Personer som drabbas av beslutet har ca 10 500 kr/mån från Försäkringskassan i aktivitetsersättning. Summan är inklusive bostadsbidrag.
Många har varken förmåga eller ekonomi att klara av att ta sig till sin dagliga verksamhet.
Besparing för kommunen körningar 900 000 busskort 140 000kr. Kommunens besparing kan komma att bli högre om personer avstår daglig verksamhet.
Personer inom funktionsstöd har hittills på sommaren haft möjlighet att åka på sommarkollo till Fellingsbro folkhögskola, nu har socialnämnden beslutat att dra in kollot. Besparing 80 – 100 000 kr.
Vidare har socialnämnden beslutat att man ska undersöka möjligheten om de som arbetar i daglig verksamhet kan stödja vård och omsorg. Det innebär att de ska vara behjälpliga att sköta tvätt och inköp av varor. Dessa arbetsuppgifter sköter idag undersköterskorna. Arbetsuppgifterna skulle passa många inom funktionsstöd, ut skulle vara glad om alla fick meningsfull sysselsättning. Det som jag motsätter mig är att de ska utföra ett viktigt arbete för 10 kr om dagen och att dom dessutom själva ska betala för att ta sig till o från jobbet. 10 kronan kommer inte att täcka kostnaden för arbetsresor.
Vilka andra människor skulle vi erbjuda arbete som inte inbringar en krona?
Vänsterpartiet är kritiska till att besparingar görs på det här området. Man talar ofta om människors lika värde.
Det får inte bara bli ord.

Västerpartiet i Lindesberg
gm/ Birgitta Lind Axelsson
Sidan är under konstruktion. Se gärna Facebook.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *