Vad vill vi

 

Så vill vi ha det i Lindesberg

Värna en välfärd utan vinstintresse

Det är viktigt att vård, skola och omsorg drivs utan att bolag kan plocka ut vinster ur verksamheten.

Även som gammal ska alla få vara trygga och få leva ett så gott och tryggt liv som det går. Ingen ska behöva välja mellan vårdbolag. Vi vill säkra rätten till god omvårdnad som kommunen ansvarar för. Människor ska kunna bo hemma så länge de vill och ha tillgång till lämpliga bostäder.

Trygghet för de små barnen

För att barnomsorgen ska ske på ett för barnen bra och tryggt sätt ska storleken på barngrupperna minskas i förskolan.

Barnomsorg på obekväm arbetstid och natt är ett måste för en del av småbarnsföräldrar i flera delar av kommunen.

Satsa på ungdomarna

Unga i kommunen ska erbjudas bra aktiviteter kvällar och helger, även de som inte är intresserade av sport eller musik. Ungdomsgårdar är ett bra alternativ för unga som där får möjlighet att samlas och umgås i en bra miljö. En ungdomspolitisk strategi finns. Låt oss genomföra den.

Skolan en plats för lärande

Skolan ska vara en plats där unga kan studera i lugn och ro. Då behövs fler vuxna i skolan.

Förbättrad vård, skola och omsorg gör kommunen mer attraktiv.

Boende

För att fler ska kunna bo i vår kommun måste bostäder byggas i Lindesbergs tätort där efterfrågan på boende är störst. Hyresrätter behövs i första hand men även bostadsrätter. Även seniorboende med hyresrätter ska ordnas.

En stad ska vara för alla och det handikapp-politiska programmet ska ses över på nytt. Planerade tillgänglighets-anpassningar har dragit ut på tiden. Nu ska de slutföras. Behoven skiftar med tiden och behöver inventeras.

Kommunen ska sluta skära ned i förvaltningarnas budgetar. I stället ska bostäder, god omsorg och en attraktiv stad få fler att vilja bo här och öka intäkterna för orten.

Landsbygdens utveckling ska främjas genom att resurserna läggs både där och på huvudorten. Resurserna ska fördelas så att det går att bo och ha ett bra liv utanför tätorten. Landsbygdens måste få den prioritering som behövs, genom politiska beslut.

Upphandling till kommunen ska leda till lokala inköp i möjligaste mån. Då gynnas det lokala företagandet och arbetstillfällen skapas.

Jämställdhet ska eftersträvas. Högre jämlikhet innebär ett bättre liv för alla eftersom det är minskade klyftor mellan människor ekonomiskt, kulturellt och bildningsmässigt ger fördelar till alla.

Vi ska fortsätta värna om kultur- och föreningslivet.

Kommunens cykelvägar behöver kopplas ihop och bli sammanhängande.

Vårt energibolag Linde Energi kan politiskt påverkas att avsätta en betydande del av sin årliga vinst till investeringar i grön energi.

Ny politisk organisation ska leda till ökad demokrati, det vill säga fler beslutsfattare – i stället för att några få personer ges mer personlig makt.

Kommunens utbetalningar av dubbla arvoden ska stoppas.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *