Pressklipp

Europas länder måste gå före

4 mars 2014 kl 10:18 REPLIK | KLIMATET

Regeringens förslag

till EUs nya klimat- och energimål för 2030 är en stor besvikelse (Brännpunkt 25/2). Förslaget innebär inte en skärpning av klimatpolitiken i Europa, endast att man öppnar upp för stora uppköp av billiga och osäkra utsläppskrediter i andra länder. Att köpa utsläppskrediter kommer inte leda till omställning i vare sig Europa eller Sverige. Det är också en stor besvikelse att regeringen inte lägger fram konkreta och ambitiösare mål för förnybar energi och energieffektivisering.

Europa behöver länder som går före och tar klimatansvar. Därför lägger Vänsterpartiet fram följande mål: EU ska ha nollutsläpp vid senast 2050 och all energiproduktion då ska vara förnybar. Ju fortare vi slår in på rätt bana desto enklare blir omställningen. Till 2030 vill Vänsterpartiet att utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 60 procent, jämfört med 1990 och minskningarna ska göras inom Europa. Energiproduktionen ska 2030 bestå av minst 45 procent förnybar energi. Och vi vill ålägga alla verksamheter att energieffektivisera sin verksamhet med 40 procent. Givet att världens utsläpp fortsätter att öka och att Europa historiskt sett står för en stor del av den totala utsläppsmängden är detta att betrakta som minimikrav.

Våra klimat- och energimålsättningar

är fullt realistiska samt i linje med vår syn om klimatsolidaritet och vad världen behöver om vi ska förhindra en eskalerande klimatförändring. Men att ställa om innebär också en fantastisk möjlighet till att skapa många nya gröna jobb. Enligt EU-kommissionens konsekvensanalys har högre klimat- och energimål en positiv nettoinverkan på skapandet av nya jobb i Europa. Här i Sverige har vi exempelvis stora möjligheter att skapa tusentals gröna jobb inom byggsektorn genom att ge stöd till hållbara renoveringar av miljonprogrammets bostäder och offentliga lokaler som skolor och äldreboenden.

Lena Eks och Anna-Karin Hatts utspel på Brännpunkt 25/2 är ännu ett exempel på hur klimatutmaningen flyttas runt som en svarte petter bland världens stora länder. Det är alltid någon annan som ska ta ansvaret. I Vänsterpartiet är vi övertygade om att det går att slå in på en annan väg, i Sverige och i EU. Jämlika och jämställda samhällen är bättre rustade att klara stora utmaningar som klimatförändringarna. Därför är åtgärder för ökad rättvisa tätt förknippade med vår politik för att skyndsamt minska utsläppen i Sverige och i EU. Därför måste Sverige verka för ambitiösare målsättningar för EUs klimat- och energipolitik.

JENS HOLM (V)

klimatpolitisk talesperson

MALIN BJÖRK (V)

toppkandidat för EU-valet

 

 

 

 

 

(V) kräver stopp för elitbidrag till Lindesberg Volley

Tvärsnytts avslöjande Politiker kräver att avtalet på 450 000 kronor skrotas efter volleyfusket.

Publicerad 4 november 2013 – 07:00 – Uppdaterad 4 november 2013 – 14:19

Vänsterpartiet i Lindesberg röstade emot de nuvarande elitstödsavtalen med Lindesberg Volley och fyra andra klubbar i kommunen. Och tycker inte heller att de ska förnyas. Frågan har aktualiserats efter Tvärsnytts avslöjande.
– Lindesberg Volley har inte följt vårt avtal. Man får inte undanhålla skatt. Man ska följa Riksidrottsförbundets värderingar, säger Ulf Axelsson (V), kommunstyrelseledamot.

Ulf Axelsson poängterar att klubben gör ett bra jobb för ungdomarna i kommunen. Men han tycker att elitstödspengarna ska gå till annat.

Krav från kommunen

Enligt det så kallade marknadsföringsavtalet för 2013 mellan Lindesberg Volley och Lindesbergs kommun ger kommunen 450 000 kronor till klubben i stöd. Kommunen kräver i gengäld bland annat att klubben bedriver sin verksamhet ansvarsfullt och enligt Riksidrottsförbundets värderingar.

Frågan är känslig. Ansvarigt kommunalråd Anders Ceder (S), som skrivit på avtalet, vill inte kommentera huruvida det är brutet och vilka konsekvenser det isåfall ska få för volleybollklubben. Avtalet är på ett år och går ut i december.
– Jag återkommer när vi diskuterat nästa års avtal, säger han till Tvärsnytt.

Ifrågasätter avtal

Tanken med avtalet är att det bland annat ska ge god marknadsföring till Lindesbergs kommun. Men efter det som hänt ifrågasätter Ulf Axelsson (V) ett liknande avtal nästa år:
– Med tanke på att vi var nära att göra nedskärningar inom barnomsorgen, så tycker jag att fler politiker borde ifrågasätta det här stödet.

Lindesberg Volley säger till Tvärsnytt att ett sämre marknadsföringsavtal kommer påverka vilka spelare klubben har råd med. Klubben säger också att de försökt följa Riksidrottsförbundet värderingar.
– Vi ska nu gå på kurs och lära oss hur man ska hantera avtal med spelare, säger vice ordföranden Dan Walterson.

Marcus Carlehed
[email protected]

 

 

Tisdag 20 augusti 2013 v.34

Tidningen NORRAN

Lyssna på Sjöstedt, liberaler

För att lyfta gruvpolitikens brister förtjänar Sjöstedt beröm.

Som liberal håller man inte alltid med Vänsterpartiets ledare, men för att lyfta gruvpolitikens brister förtjänar Sjöstedt beröm. Frågan togs upp i går när han höll sitt sommartal i Umeå.

Vänsterpartiet vill stoppa prospektering av mineraler i naturskyddade områden, och partiet vill att tillstånd endast ska ges bolag som även beräknar kostnader för miljöpåverkan.

Den ersättning som gruvbolagen betalar till stat och markägare, av värdet på det som bryts, vill Sjöstedt höja från 2 promille till 10 procent. V-ledaren har rätt i att den svenska lagstiftningen är exceptionellt förmånlig för gruv- och prospekteringsbolag.

När gruvnäringen fungerar som bäst skapas arbetstillfällen och blomstrande samhällen, det är en näring som bidrar med miljarder till BNP. Det uppstår dock en obalans när politiken favoriserar gruvbolagen; markägare och natur får alltför ofta ta orimliga konsekvenser när det går fel.

Några exempel från i år på hur det har kunnat gå till: Bolaget Jokkmokk Iron Mines borrade, trots att prospekteringsborrningar på privat mark ska ske i samråd med markägaren innan borring, och förstörde mark. Markägarna stod sedan kvar med förstörd skogsmark, en upplöjd väg och sex borrhål.

Bolaget erkände misstag och erbjöd ägarna futtiga 20 000 kronor, varpå ärendet gick till ansvarig myndighet, Bergsstaten – som sänkte skadeståndet till 9160 kronor! Som att bli spottad i ansiktet, sa sonen till en av markägarna.

När Mark- och miljödomstolen slog fast att tre gruvbolag vid Blaikengruvan i Sorsele kommun ansvarar för att undvika en miljökatastrof, ställdes man inför det vanliga problemet: konkurshotade bolag lägger sällan fram hundratals miljoner i skadestånd. Den risk som bolagen borde ta riskerar därför att falla på skattebetalarna.

Liknande inträffade när det kanadensiska gruvbolaget Blackstone Nickel hade borrat i Vindelfjällens naturreservat. Kvar stod Grans samebys kalvningsland saboterat, och myndigheter hade sedan svårt att bringa klarhet i vem som skulle betala skadestånd. Det är inte hållbart. Prospekteringstillstånd har delats ut för generöst och bolagen betalar en struntsumma för kalaset.

I USA brukar renläriga liberaler, libertarianer, bråka när enskilda markägare drabbas av myndighetsbeslut eller storbolag. Den libertarianska tidskriften Reason brukar ta upp exempel. I Sverige saknas en motsvarighet, vad vi däremot har är en socialistisk partiledare som lyfter gruvpolitikens brister. Det är bra att Sjöstedt gör det. Om allianspolitiker inte vill lyssna på honom, borde landets liberaler göra det.

Publicerad igår kl 06:49 av:

Sakine Madon [email protected]

 

 

 

 

Vänsterpartiet i Örebro län vill stoppa polisens inhumana jakt på papperslösa

Publicerade 24 februari, 2013

Uttalande från Vänsterpartiets distriktsårsmöte i Åkerby Herrgård i Nora 2013-02-24

http://orebrolan.vansterpartiet.se/files/2011/03/V-logga.gifhttp://orebrolan.vansterpartiet.se/files/2011/03/V-logga.gif

VÄNSTERPARTIET ÖREBRO LÄN

– Det är integritetskränkande och rasistiskt att personer med vad som beskrivs som utländskt utseende ska behöva visa legitimation.

Människor har såväl i vårt län som i Stockholm och Skåne vittnat om polisens upptrappade jakt på papperslösa genom metoden Reva ”Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete”. Människor med ”utländskt” utseende stoppas och tvingas legitimera sig.

– De tillvägagångssätt som polisen använt genom Reva visar också på grundläggande brister i vårt samhälle, nämligen att den flyktingpolitik som regeringen driver är inhuman.

Vänsterpartiet vill ha en human flyktingpolitik och att polisens resurser ska användas mot riktig kriminalitet.
Vänsterpartiet i Örebro län tar avstånd från dessa metoder.

Vänsterpartiet i Örebro län
Årskonferens i Åkerby Herrgård 2013-02-24

NA 2012_09_18

Kommunen tog över
i Lindesberg arena
Kommunfullmäktige beslutade under måndagskvällen att kommunen tar över driftbolaget Lindesberg arena AB från nuvarande ägare Egeryds fastigheter AB.
– Det finns en stor sannolikhet för att även detta beslut överklagas, säger Snorre Hermansson (V).
Relaterat
I upplägget för ett övertagande ingår att kommunen betalar upp till 3 miljoner kronor för driftbolaget.
– Det finns ett överklagande på Egeryds övertagande från den tidigare föreningsdriften som skedde utan kommunal upphandling. Jag yrkar på bordläggning i avvaktan på förvaltningsrättens dom, sa Ulf Axelsson (V).
Han är inte motståndare till en kommunal drift i sig utan en förespråkare, men emot att kommunen betalar.
Många frågetecken
Sverigedemokraterna är heller inte emot ett införlivande i kommunen, men hade andra skäl för att liksom vänstern yrka bordläggning.
– Det finns för många frågetecken runt detta köp av ett bolag som är kört i botten. säger Inger Karlsson (S).
Röstning om frågan skulle avgöras i måndags eller bordläggas avgjordes med siffrorna 39 för beslut och sex röster för bordläggning.
Frågan avgjordes enligt det förslag som kommunstyrelsen beslutade om i måndags.
Enskilt företag gynnas
Det betyder att kommunen köper driftbolaget Lindesberg arena AB av Egeryds. Bolaget fusioneras in i Energikällan Linde AB och drift av badhus och arena samordnas.
Kommunen ställer maximalt tre miljoner kronor till förfogande för affären. Driftbudgeten utökas för arenan med 2,6 miljoner kronor och i beslutet ligger att bowling och restaurang snarast ska läggas ut på entreprenad.
I vänsterns argument ligger att om förvaltningsrätten finner att det var fel hanterat när Egeryds tog över föreningsdriften så kan kommunen ta över utan att betala något. Modellen som beslutades i måndags anser vänstern är att gynna ett enskilt företag och att ta över något utan att veta exakt hur stora skulder bolaget har.
Låst läge
– Egeryds klarade inte driften på grund av att de blev låsta av överklagandet, sa Jan Hansson (M) i debatten.
Anders Ceder påpekade att det kommunen är beredd att betala är det som kommunen inte fick skjuta till när nuvarande bolag tog över efter den inledande föreningsdriften.
Även om måndagens beslut var tvistigt så är alla partier eniga om att driften av arenan är dyrare än vad man först trodde och beräknade när byggnaden stod klar.
Mikael Landberg

 

Nyteknik.se  31-5-2012

Vid middagstid fredag och lördag förra veckan genererade de tyska solkraftverken tillsammans 22 gigawatt elektricitet kontinuerligt under några timmar vilket är nytt världsrekord.
Det motsvarar ungefär effekten vid 20 kärnkraftverk, skriver tyska Institute of the Renewable Energy Industry, IWR, i ett pressmeddelande.
– Inget annat land på jorden kan producera lika mycket solkraftsel, säger IWRs chef Norbert Allnoch.
– Vi låg nära 20 gigawatt några gånger förra veckan men det här var första gången vi kom över denna gräns.
Under de timmar då rekordeffekten uppnåddes under lördagen stod den för hälften av all el som förbrukades i Tyskland. Under fredagen då arbetsplatser som fabriker var i full drift genererade solkraften drygt 30 procent av elbehovet.
Bakgrunden till det tyska rekordet är dels den snabba utbyggnaden av solkraft under senare år men också att förhållandena, med blå himmel över stora delar av Tyskland, var mycket gynnsamma.
Totalt finns i Tyskland 26 gigawatt installerad solkraftseffekt. Det gör att Tyskland har nästan lika mycket solkraftskapacitet som alla andra länder tillsammans, skriver Reuters.
Vid sidan av solkraft satsar även Tyskland stort på andra typer av återvinningsbara energikällor som vind och biomassa. Tillsammans står dessa för omkring 20 procent av landets årliga elbehov.
En anledning till att Tyskland nu bygger ut den miljövänliga energiproduktionen är beslutet om att alla kärnkraftverk i landet ska vara stängda senast 2022.
Av:Jan Melin

EU försöker göra EU-valen intressanta. Där håller jag med Olle Schmid
(FP), (SvD.se 20/5). De försöker förtvivlat.

Problemet är att de inte inser att de är fel ute. EU-federalisterna i
Folkpartiet vill föra EU närmare väljarna. Åtgärden är att öka avståndet.
Hur de får ihop det, det går mig något förbi.
Resonemanget verkar vara att när väljarna får rösta på politiker från
andra länder istället för politiker från det egna landet, då blir väljarna
mer intresserade. Ursäkta mig, men redan i dag med enbart svenska personer
på listan så vet ju många väljare inte ens vilka kandidaterna är. Hur ska
det kunna bli bättre med namn från Polen, Holland eller Frankrike?

Jag anser att när makt flyttas till ett ställe så minskar den på ett
annat. Om makten flyttas till EU-parlamentet, som den gör genom EU:s
senaste fördrag, då minskar riksdagens makt i motsvarande grad.

Och hur stor makt har EU:s medborgare egentligen när EU bestämmer sig för
kraftiga nedskärningar i Irland, Portugal, Grekland och Spanien för att ta
sig ur den ekonomiska krisen? En kris som skapades av banker och
spekulanter och som vanligt folk nu måste betala tillbaka med
arbetslöshet, nedskärningar och försämrade villkor för löntagarna.

Den nya europeiska valreformen där svenskarna ska rösta på en valkrets med
25 namn från hela EU är tyvärr bara en del av det nya, sköna och federala
EU som Folkpartiet arbetar för. Målet är att skapa en EU-stat, styrd till
största delen från Bryssel. Längs vägen dit ligger den folkliga
förankringen bortglömd vid dikeskanten.

Eva-Britt Svensson (V), EU-parlamentariker

 
 
Värmlands Folkblad
 
 SvD Brännpunkt
Jens Holm och Jonas Sjöstedt: Borgerlig otydlighet om EU:s
jordbrukspolitik
Centerpartisterna Roger Tiefensee och Fredrick Federley skriver på
Brännpunkt 29/11 att EU-minister Birgitta Ohlsson har en allt för kritisk
syn på EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Förra veckan motsatte sig i
Europaportalen de borgerliga EU-parlamentarikerna Lena Ek (C) och Marit
Paulsen (FP) den svenska regeringens hållning.
Den borgerliga splittringen om framtiden för EU:s gemensamma
jordbrukspolitik oroar oss. Kommer inte Sverige längre verka för
grundläggande reformer av jordbrukspolitiken?

De flesta medborgare i Sverige har nog hört talas om EU:s gemensamma
jordbrukspolitik. Europeiska unionens jordbruksbudget slukar nära hälften
av unionens totala utgifter. Gigantiska bidrag betalas ut till
kemikalieintensivt jordbruk, storföretag och kungahus. Jordbrukspolitiken
subventionerar EU:s produktion och skapar ett överskott av produkter som
dumpas i länder utanför unionen. EU:s jordbrukspolitik förvärrar alltså
miljöproblemen och skapar ökade klyftor mellan den fattiga och rika
världen.

Jordbrukspolitiken ska nu reformeras. Men det förslag som kommit från
EU-kommissionen innebär att jordbrukspolitiken bibehålls som nu i de
flesta avseenden. Med det förslaget får Europas medborgare finna sig i att
våra skattepengar kommer att fortsätta att gå till att utarma miljön och
livsmedelsdumpning i Syd.

Detta är något som vi i Vänsterpartiet motsätter oss. Vi trodde också att
vi hade regeringens stöd i den frågan. Svenska regeringar, oavsett
partifärg, har alltid velat ha grundläggande reformer av den gemensamma
jordbrukspolitiken. Men kanske inte längre.  För de borgerliga
debattinläggen till förmån för att bevara stora delar av EU:s
jordbrukspolitik visar på en otydlighet inom det borgerliga lägret. Vi
undrar därför vilken linje regeringen kommer att driva om den framtida
jordbrukspolitiken. Blir det Ohlssons eller C:s?

Jens Holm (V)
Jonas Sjöstedt (V)
riksdagsledamöter och tidigare EU-parlamentariker

 

 

 

G-P Göteborg 2010-11-16

Ja till omstridd barnomsorg

– Vi har en verksamhet med bra kvalitet. Kritiken i Uddevalla skakar mig
inte på något sätt. Det är business as usual som gäller, säger Magnus
Olsson, vd för Ströms Slott AB.
GP berättade redan i våras om barnomsorgsföretaget som Magnus Olsson
driver. Hans affärsidé bygger på att anställa privata dagmammor och
erbjuda gratis barnomsorg. Verksamheten finns redan i flera västsvenska
kommuner. Så gott som alla stadsdelar i Göteborg har gett Ströms slott AB
klartecken att starta.
Det betyder att minst 200 dagmammor anställs när verksamheten är fullt
utbyggd. Dagbarn­vårdarna får betalt för sina egna barn om de samtidigt
tar hand om lika många barn från andra familjer. Ju fler barn desto bättre
betalt.
I Uddevalla kommun, där Magnus Olsson startade sin verksamhet, riskerar
han att bli av med tillståndet. Efter en tillsyn som kommunen gjorde under
hösten visade det sig att tre dagbarn­vårdare inte kunde svenska. I ett
fall var det en storebror till barnen som fick agera tolk när de inte
kunde tala med sin dagmamma.
Mirsada Slijepcevic är tillsynssamordnare på barn och
utbildningsförvaltningen i Uddevalla.
– Vi ser det som ett säkerhetsproblem när dagbarnvårdare inte kan svenska.
De ska själva kunna tillkalla ambulans om det händer en olycka utan att
vara beroende av andra personer. Barnen kan inte heller ansvara för sin
egen säkerhet. Vi tycker att bristerna är mycket allvarliga, säger hon.
Magnus Olsson tycker att kritiken från Uddevalla är överdriven. Han menar
att två av dagbarn­vårdarna har arbetat tillsammans med någon som kan
svenska. Dessutom har de hela tiden kunnat kommunicera på barnens
modersmål. Nu kommer de barn som gått hos dagmammorna placeras hos annan
personal som behärskar svenska.
– För att slippa liknande tjafs framöver kommer vi att vara mer
restriktiva när vi anställer i Göteborg. Vi kanske har varit lite generösa
och anställt en del som inte kan svenska så bra, säger Olsson.
Det är inte första gången som Ströms Slott AB får kritik. Både facket och
politiker i Uddevalla har pekat på att invandrarkvinnor utnyttjas till
låga löner. Flera av Olssons anställda i Uddevalla har invandrarbakgrund.
En stor grupp kommer från Somalia.
Kritiken är inte heller okänd för tjänstemän och politiker i Göteborg.
Däremot visste inte Ann Lundgren (S), avgående skolkommunalråd i Göteborg,
att Magnus Olssons tillstånd hänger löst i Uddevalla.
– Nej, det visste jag inte. Självklart ska dagbarnvårdare kunna svenska.
Men vi har ögonen på den här verksamheten och har sett hur det fungerar i
Uddevalla, säger hon.

För att ha mer kontroll i Göteborg ska samtliga dagbarnvårdare som
anställs av Magnus Olsson först godkännas av den stadsdel som har
tillsynsansvaret. Utbildning/erfarenhet av att arbeta med barn,
språkkunskaper, att barngruppen är lagom stor och lämpliga lokaler är
några krav som ställs.
I stadsdelarna har de flesta politiker varit överens om att godkänna
Ströms slott AB. Det är i princip bara Vänsterpartiet som sagt nej. En av
dem är Ingbritt Holst (V), ledamot i Frölunda-Högsbo stadsdelsnämnd.
– Det känns som ett skojarföretag. Jag är rädd för att invandrarkvinnor
utnyttjas och anställs till låga löner.

 

 

 

Pressmeddelande från S, V och Mp
För första gången i Örebro läns landstings historia går nu Socialdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna och Vänsterpartiet tillsammans, i ett ordentligt samarbete. Nu fördjupas samverkan genom att vi mellan partierna kommer att fördela presidieposter. Vilket sker den 22 november på landstingsfullmäktige.

Det är glädjande att meddela att vi kommit fram till detta fördjupade samarbete.

 

 

 

Senaste nytt om förnybar el, vecka 41
Ett veckonyhetsbrev från vindkraftbolaget O2
 I detta nyhetsbrev berättar vi bl.a. om den fortsatta problematiken kring det kommunala vetot mot vindkraft, solenergins utmaningar och om hur EU:s medlemsländer tänker leva upp till kraven i förnybarhetsdirektivet.

Svenska nyheter


Kommunalt veto hindrar vindkraft

Genom att inte yttra sig eller genom att bordlägga frågan kan en kommun helt stoppa ny vindkraft. Förutsägbarheten och rättsäkerheten är som bortblåst. Kostnaderna för denna osäkerhet har också blivit väldigt stora, skriver Eric Birksten på Svensk Vindenergi.

Läs artikeln i NWT

Svensk Vindenergi välkomnar och kritiserar budgetpropositionen

Svensk Vindenergi välkomnar regeringens förslag om en årlig uppföljning av tillståndsprocessen för etablering av ny förnybar elproduktion, men beklagar att regeringen inte nämner de tre hinder som försvårar och fördyrar tillståndsprocessen för vindkraft, nämligen kommunernas veto, Försvarsmaktens beslut och hotet mot den andelsägda vindkraften.

Läs pressmeddelandet från Svensk Vindenergi

 

Nanoteknik kan lösa nedisningsproblematiken

Is på vingarna är ett gissel för både vindkraftverk och flygplan. Nanoteknik är en möjlig lösning på problemet.

 

Läs artikeln i Ny Teknik

Här är solenergins utmaningar  

Bättre inmatning på elnätet, energilagring och smarta elnät i kombination med solceller och billigare solcellsutrustning. Det är några av punkterna på dagordningen för att solenergi skall bli en energilösning att räkna med i framtiden.

 

Läs artikeln från Energinyheter

Världseliten inom smarta elnät just nu på Chalmers 

400 experter på smarta elnät är just nu samlade på Chalmers i Göteborg.

 

Läs artikeln från Ny Teknik

Eon lägger ner projekt i Umeälven p.g.a. ändringar i elcertifikatsystemet 

Eon lägger ner det planerade effektiviseringsprojektet i Umeälven som omfattar Bålforsen, Betsele och Hällforsens vattenkraftverk. Orsaken är att de förändringar av elcertifikatssystemet som aviserats av Energimyndigheten gör projektet olönsamt.

 

Läs artikeln från Energinyheter

  

Stockholm får solcellsfabrik

Pengar från EU och privata investerare gör det möjligt för solcellsföretaget NLAB Solar att bygga en pilotanläggning för tillverkning av Grätzlsolceller i Stockholm. Sverige får därmed sin första fabrik för tredje generationens solceller.

Läs artikeln från Recyclingnet

Vindkraft möter lokalt motstånd  

Samtidigt som det centralt talas om utbyggnad av vindkraften så hårdnar motståndet mellan exploatörer och den lokala befolkningen. Också långt upp i regeringen märker man av en ökande klyfta.

Läs artikeln från Sveriges Radio
 

Internationella nyheter


EU ländernas nationella förnybarhetsplaner till 2020 klara

Sol och vind är vinnarna när EU länderna presenterar sina planer för hur de ska klara sina antaganden enligt förnybarhetsdirektivet. En av slutsatserna från rapporten är att EU länderna sparar både på ekonomi och miljö genom att fortsätta integrationen av Europeisk energiinfrastruktur.

Läs hela rapporten från ENDS Europe

Vindkraften kan stå för en femtedel av världens elbehov år 2030 

– Vindkraften kan bidra enormt till både global elproduktion och koldioxidminskningar – men det behövs politiskt engagemang om det ska gå, säger Steve Sawyer, GWEC: s generalsekreterare. Vindkraft ger regeringar ett bärkraftigt alternativ att ta itu med vår tids utmaningar och vara en del av den energirevolution vår planet behöver.

Läs pressmeddelandet från Global Wind Energy Council

Stor potential för flytande vindkraftverk  

De högre ingångskostnaderna för flytande vindkraftverk kan vägas upp av de fördelaktiga vindförhållandena ute till havs, enligt en ny studie.

 

Läs artikeln från Teknik 360 

 

Läs pressmeddelandet från Energy Technologies Institute (ETI)

Östafrika satsar på vindkraft  

Stigande elpriser gör att flera länder i Östafrika nu satsar på förnyelsebara energikällor. Kenya planerar just nu för en vindkraftspark som kommer att bli den största i Afrika.

Läs artikeln från Fria Tidningen

 

Google investerar i havsbaserad vindkraft

Google har beslutat att investera fem miljarder dollar i USA’s Atlantic Wind Connection (AWC), ett transmissionsnät utanför USA:s östkust som skall möjliggöra upp till 6000 MW havsbaserad vindkraft.

Läs artikeln från Energy Matters

 

Nu skärps tonen om den Åländska vindkraften

Bryssel kan bli nästa instans för Åland ifall den finländska statsmakten inte viker sig beträffande stödet för förnybar energiproduktion.

Läs artikeln från Nyan

 

USA: Första solkraftparkerna på federal mark

USA:s inrikesdepartement har gett klartecken till de första två stora solkraftverken på federalmark. Med detta beslut öppnas möjligheter för en omfattande utbyggnad av solkraft i USA:s solrikaste områden.

 

Läs artikeln från Teknik 360

———————————————————————-
O2 ger ut Senaste Nytt om förnybar el i syfte att främja en grön omställning av Sveriges energisystem. O2 är ett helgrönt energibolag och uppför vindkraft över hela Sverige och är ledande inom landbaserad vindkraft. O2 har tjugo års erfarenhet i branschen och står bakom ca en femtedel av den vindkraft som finns i Sverige.

Om du har synpunkter på nyhetsbrevets utformning eller något nyhetstips, sänd ett mejl till [email protected]

Redaktör: Linda Magnusson
Skribent: Anton Steen

 

 

Gratis kollektivtrafik i Örebro län!

Vänsterpartister i Örebro län har i en rad år föreslagit att alla kollektiva resor i länet på sikt ska bli gratis. Det finns flera skäl till förslaget, främst naturligtvis miljöskäl. Vi måste minska privat bilkörning. Men alla kan inte helt avvara bilen, inte ens med våra förslag.

En bussresa Lindesberg-Örebro ToR kostar idag ca 125 kr. Det upplever många som dyrt och väljer av praktiska skäl bilen, trots att det blir än dyrare. Få vet att bussbiljetten redan idag är subventionerad av skattemedel till 70 procent och alltså egentligen kostar runt 400 kr! Skulle bussresan bli helt gratis (eller få ett lågt, symboliskt pris) skulle säkert de flesta låta privatbilen stå. Att subventionera återstående 20-30 procent är inte alls orimligt som många tycks tro. Åtminstone inte om vi vill ta klimathotet på allvar. Annan samhällsservice som betraktas som nödvändig subventioneras redan till 100 procent. Räddningstjänst, skola, vägar t.ex.

Vänsterns förslag om gratis trafik har hittills röstats ner som ”orealistiska”, men nu äntligen tycks det som att fler börja fatta galoppen! Kommunalrådet Anders Larsson (C) Lindesberg, har skrivit till Länstrafiken i Örebro län för att få prova avgiftsfria resor inom Lindesbergs kommun för ålderspensionärer. Larsson hänvisar till försök i Skövde, där avgiftsfria resor lett till att äldre reser mer och får en mer aktiv vardag. Dessutom har försöken med gratisresor för de äldre varit direkt lönsamt, eftersom färdtjänstkostnaden sjunkit betydligt under samma tid.

Välkommen i gänget, Anders! Jag kommer att stödja ditt initiativ. Men varför stanna vid gratisresor bara för äldre? Och varför bara i Lindesberg?  De äldre är med dagens orättvisa beskattning förvisso väl värda en extra förmån. Men de kör inte privatbil särskilt mycket, så förslaget får inte så stor miljöeffekt. Det är ju privatbilism vi måste styra över till miljövänlig kollektivtrafik. Det uppnår vi bara om alla får åka gratis (eller näst intill). Jag vill därför att Länstrafiken ska begära stöd från staten för försök med gratis kollektiv i hela Örebro län! Få lokala klimatbeslut kunde få lika stor betydelse som detta.

Jag uppmanar alla politiskt intresserade i Örebro län att haka på. Det räcker inte att snacka om miljöåtgärder, vi måste handla också. Nu har vi en jättechans – om vi agerar tillsammans!

Jeanette Rapp, (V) Lindesberg

Aftonbladet Senaste nytt 2010-08-27

Rödgröna: Vi lämnar Afghanistan

En rödgrön regering kommer att påbörja tillbakadragandet av den svenska
styrkan i Afghanistan under inledningen av 2011.

– Vår strategi ligger helt i linje med den internationella strategin att
tillbakadragandet ska ske successivt, sade S-ledaren Mona Sahlin vid en
pressträff på fredagen.

Att S ändrat sig beror på vad som sades vid Kabul-konferensen, sade hon
och förnekade att hon vikt sig för V-ledaren Lars Ohly.

– Någon gång måste storebror låta lillebror klara sig själv, sade hon.

Ytterligare minskningar kommer att ske successivt under mandatperioden när
allt mer av säkerhetsansvaret överlämnas till de afghanska myndigheterna,
skriver de tre partierna i sin överenskommelse. Trupptillbakadragandet
kommer att ha avslutats senast under det första halvåret 2013. Efter
överlämnandet ska Sveriges insats helt inriktas på civilt bistånd.

MP:s språkrör Peter Eriksson konstaterade att det finns en växande insikt
att den gamla militära strategin inte fungerat och alla är nu eniga om att
de militära styrkorna ska dras bort 2014.

– Vi är bekymrade över att vi har en regering som inte är medvetna om den
internationella utvecklingen, sade han.

V-ledaren Lars Ohly betonade att överenskommelsen inte innebär att Sverige
överger Afghanistan.

– Sverige drar sig inte tillbaka, vi engagerar oss mer. När vi avvecklar
de militära styrkorna frigör vi medel till civila insatser, sade han.

Hela den nya rödgröna strategin är dock beroende av att läget i landet
inte försämras.

Barometern 2/9-2010

Varför har vi en förskola?

Det pågår en intressant debatt om förskolan och dess roll. Från en del
verkar det som om den utbyggda förskolan är något nödvändigt ont där
barnen ska vistas så lite som möjligt och helst inte alls. Till och med
hörs röster från några som arbetar på förskola om att här ska barnen vara
så lite som möjligt.

Vi har en väl utbyggd förskola i Sverige och även i Kalmar. Dessutom
håller vi här på att bygga ett flertal nya förskolor eftersom antalet barn
ökar och föräldrar vill ha en bra förskola i närområdet.

Förskolan är ingen förvaringsplats i väntan på annat. Den har kommit till
som en pedagogisk verksamhet där barn kan träffa andra barn och vuxna
pedagoger. Förskolan är en del av det livslånga lärandet. Vi vet genom en
stor mängd forskningsrapporter hur betydelsefull förskolan är i barns
utveckling. Utbyggd förskola ger också möjlighet för föräldrar att kunna
arbeta och delta i samhällslivet. De som arbetar med våra barn har en
utbildning för att just kunna hjälpa barnen i sin utveckling, stimulera,
lära, ta hänsyn, osv. Vi har hög kvalité på förskolorna i Kalmar.

Föräldrar har naturligtvis huvudansvar för sina barn. Därför vill vi i
Vänsterpartiet utöka tiden för föräldraledigheten, höja ersättningen och
också efterhand införa kortare arbetstid. Ett första steg kan inriktas mot
just småbarnsföräldrar. Vi vill ha högst fem barn per anställd i förskolan
och högst tjugo barn per två anställda på fritidshemmet. Just
kombinationen av bättre föräldraförsäkring och ökade resurser för utbyggd
förskolan med tillräcklig och välutbildad personal ger oss en unik
möjlighet att ge våra barn en bra start i livet.

Bertil Dahl (V), kommunalråd

 

 

Rödgröna: Gratis tandvård till 24

De rödgröna vill att unga upp till 24 år ska ha rätt till gratis tandvård.
Det sade V-ledaren Lars Ohly i Lotta Bromés utfrågning i P 4 Extra. Löftet
kommer att finnas med i den regeringsplatt­form som de tre partierna
lägger fram på tisdag. Förslaget kostar 300 miljoner kronor per år. I dag
är gränsen för fri tandvård 19 år.
– Det är ett problem att det tar slut vid 19 år. Många unga fortsätter att
studera eller får osäkra anställningar och väljer bort tandvård, sade han.
De rödgröna har även kommit med ett tandvårdslöfte till de äldre: Att
checken på 600 kronor ska ges från 65 år i stället för vid 75 år. Även den
förändringen kostar 300 miljoner kronor.
De tre rödgröna partierna har tidigare var för sig framfört olika krav på
gratis tandvård. Socialdemokraterna har i budgetförslag haft en gräns vid
24 år, Miljöpartiet har satt den vid 25 år medan Vänsterpartiets linje har
varit att tandvården ska likställas med sjukvården.
– På sikt måste vi ha ett system där hela kroppen behandlas lika. Men vi
börjar med de äldre och de yngre upp till 24 år, svarade Ohly på en
lyssnarfråga.

TT Inrikes 2010-08-30

Det heliga flyget

Ta del av en unersökning som gjorts på Linköpings Universitet

Linköpings Universitet

Vårterminen 2010

TNK027

Transportekonomi och miljö 

 

 

 

Sammanfattning

En liter flygbränsle kostar 4 kronor. Det är allt som ett flygbolag betalar. Som bilist eller om du till exempel äger ett bussbolag så betalar du 4 kronor plus en massa skatter. Åker du mellan Stockholm och Malmö med buss släpper du ut 20 kilo koldioxid, tar du flyget för att spara några timmar så släpper du ut 120 kg. Ett extra utsläpp som ingen betalar för. I alla fall inte om du reser längre. Flyger du utanför ditt lands gräns så finns det ett avtal skrivet 1944 som reglerar detta. Att ”fattiga” människor i dagens Sverige skulle få det svårare att ta flyget om priset ökade kan förespås, men är det något som vi måste ha överseende med?

Utsläppen för en person vid flygning mellan Stockholm och Chicago:

Ø 852 kilo koldioxid.

Ø 4,41 kilo kväveoxider

Ø 0,24 kilo kolmonoxid

Ø 0,01 kilo kolväten

Ø 335 kilo vattenånga (vilket orsakar bildandet av cirrusmoln, som sannolikt bidrar till växthuseffekten)

Ø 0,27 kilo svaveldioxid (giftig och reagerar med vatten och förorsakar sur nederbörd)

Skattebefriat bränsle eller inte

Flyget har idag en skattebefrielse på sitt bränsle när det gäller flygningar mellan länder. Det är en het diskussion om detta är en rimlig befrielse som flyget har och som de är relativt ensamma om. Enligt en artikel i Dagens Nyheter som är skriven av Brita Svedlund2 2007 så skulle en flygbiljett mellan Stockholm och Malmö bli 236 kronor dyrare, ska du hela vägen till Bangkok så får du betala 2300 kr mer vid införande av skatt på flygbränslet. Detta låter väl inte så mycket, eller?

Vi ska i den här rapporten lyfta fram både fördelar och nackdelar med att ha skattefritt flygbränsle. Tanken är att du som läsare ska få en uppfattning om fördelar och nackdelar både gällande miljö och eventuella prisändringar vid införandet av en eventuell skatt, för att sedan skaffa dig en egen uppfattning. Skulle det vara så illa om det infördes skatt på flygbränsle?

Historian om flygbränslets skattefrihet

Det finns ett internationellt avtal, Chicagoavtalet från den 7 december 1944, som reglerar och förbjuder skatt på flygbränsle när det gäller flygtrafiken mellan länder. Detta avtal omöjliggör ett införande av miljöstyrda avgifter för flyget vilket innebär, bland annat, att flyget är befriat från moms och bränsleskatter3 . Det finns dock undantag när det gäller inrikesflygningar.

Det går att läsa i protokollet från 1944 att allt flyg ska ha möjlighet till skattefritt bränsle och skattefria reservdelar. Det mesta som rör flygtrafiken ska vara skattefritt och utan avgifter. Undantaget ska gälla oavsett kvantiteter.

Kasta ut välfärdens fiender

SvD Brännpunkt 2010-09-10

Lars Ohly: Släng ut välfärdens fiender

Internationella riskkapitalbolag köper upp svensk välfärd i allt snabbare
takt. Nya siffror visar att tre miljarder i skattepengar försvann i
vinster förra året. Vi vill stoppa den här utvecklingen, skriver
Vänsterpartiledaren Lars Ohly.
Vänsterpartiets huvudbudskap under den här valrörelsen är att vi vill ha
världens bästa välfärd – utan privata vinster. Vård, skola och omsorg ska
bedrivas som gemensam verksamhet och de pengar som blir över ska gå till
förskolebarn, elever, personer med funktionsnedsättning, sjuka och äldre.
Inte till aktieägare.

Vi har pekat på det absurda i att allt större del av våra skattepengar
hamnar i de stora vård­bolagens fickor. Nu kommer nya siffror som visar
att det är värre än vi någonsin trott. Journa­listen Kent Werne har
granskat den svenska välfärdsmarknaden och redovisar resultatet i det
kommande numret av Intra, en politiskt oberoende tidskrift som vänder sig
till personal inom handikappomsorgen. Det är nedslående läsning för alla
som värnar den gemensamma välfärden.

Wernes granskning visar att de internationella riskkapitalbolagens uppköp
av svensk välfärd går allt snabbare. Av de sex största vård- och
omsorgsbolagen som är verksamma i Sverige är det numera bara ett enda som
inte ägs av ett riskkapitalbolag. Inom skolan ägs tre av de fyra största
friskolekoncernerna av riskkapitalbolag. Och inom handikappomsorgen ägs
idag alla de fem största aktörerna av riskkapitalbolag.

Ett riskkapitalbolag är ett bolag som lever på att köpa och sälja företag.
Långsiktig verksamhet finns inte på agendan. Man köper ett företag,
pressar kostnaderna, ökar vinstmarginalen och expanderar genom att köpa
upp mindre aktörer. Efter några år säljer man företaget med miljardvinst.
Många svenska vårdbolag har på det här sättet bytt ägare de senaste åren,
exempelvis Carema, Attendo Care, Frösunda och Solhaga.

Namnet till trots tar riskkapitalbolag ofta inga stora risker. Man köper
helst en verksamhet som man vet att man kan tjäna pengar på. Det är därför
de internationella riskkapitalbolagen nu samlas runt köttgrytorna i
Sverige.  Ryktet går i finanskretsar nere i Europa om att det går att
tjäna stora pengar på svensk vård, skola och omsorg. Och dessvärre stämmer
ryktet.  Financial Times konstaterar att ”vården är en attraktiv sektor
för riskkapital, då den förväntas vara relativt immun mot
konjunkturnedgångar”. Även när det är kris blir folk sjuka och behöver
omsorg. Stat, kommuner och landsting kommer att köpa tjänster även i
ekonomiska svackor. Därför är välfärden ett bra investeringsobjekt.
Skattepengarna kommer att fortsätta rulla in.

Dessutom har de flesta riskkapitalbolag skattesmitning som affärsidé.
Många av riskkapital­bolagen är skrivna på Jersey eller Guernsey eller
något annat skatteparadis för att komma undan skatt. Man lever alltså på
svenska skattepengar men gör allt för att slippa betala skatt själva.

”Vinsten” som dessa företag gör är såklart ingen riktig vinst. I en
marknadsekonomi gör ett företag vinst om man producerar en produkt som
många vill ha. Men i vårdbolagens värld gäller inte marknadsekonomins
lagar. Där gör man vinst om man drar ner på helgpersonal, drar in
nattmackan för de äldre eller skippar sommarutflykten på gruppboendet. Ju
mer av våra gemensamma skattepengar man lyckas stoppa undan, desto större
”vinst”.

Enligt Wernes granskning försvann tre miljarder skattekronor från den
privata vården på det här sättet förra året. För tre miljarder skulle vi
till exempel kunna anställa 8 000 undersköterskor, ett garanterat
välkommet personaltillskott för de välfärdsarbetare som ofta går på knäna.
Hur mycket pengar som ackumuleras i riskkapitalbolagen för att omvandlas
till vinst först vid försäljning kan vi bara spekulera i. Allt är mycket
hemligt, men det handlar om betydligt större belopp än tre miljarder.

Mellan 15 och 20 procent av den svenska välfärden drivs idag av privata
aktörer, en siffra som stadigt ökar. Den borgerliga regeringen är ansvarig
för den här utvecklingen. Vi i Vänsterpartiet vill vända den. Bolag som
EQT, Nordic Capital, Polaris Private Equity, Argan Capital, Pro­curitas m
fl är välfärdens fiender. Det är dags att slänga ut månglarna ur vården
och omsorgen!

Lars Ohly (V), partiordförande

Problemet är att de inte inser att de är fel ute. EU-federalisterna i
Folkpartiet vill föra EU närmare väljarna. Åtgärden är att öka avståndet.
Hur de får ihop det, det går mig något förbi.
Resonemanget verkar vara att när väljarna får rösta på politiker från
andra länder istället för politiker från det egna landet, då blir väljarna
mer intresserade. Ursäkta mig, men redan i dag med enbart svenska personer
på listan så vet ju många väljare inte ens vilka kandidaterna är. Hur ska
det kunna bli bättre med namn från Polen, Holland eller Frankrike?

Jag anser att när makt flyttas till ett ställe så minskar den på ett
annat. Om makten flyttas till EU-parlamentet, som den gör genom EU:s
senaste fördrag, då minskar riksdagens makt i motsvarande grad.

Och hur stor makt har EU:s medborgare egentligen när EU bestämmer sig för
kraftiga nedskärningar i Irland, Portugal, Grekland och Spanien för att ta
sig ur den ekonomiska krisen? En kris som skapades av banker och
spekulanter och som vanligt folk nu måste betala tillbaka med
arbetslöshet, nedskärningar och försämrade villkor för löntagarna.

Den nya europeiska valreformen där svenskarna ska rösta på en valkrets med
25 namn från hela EU är tyvärr bara en del av det nya, sköna och federala
EU som Folkpartiet arbetar för. Målet är att skapa en EU-stat, styrd till
största delen från Bryssel. Längs vägen dit ligger den folkliga
förankringen bortglömd vid dikeskanten.

Eva-Britt Svensson (V), EU-parlamentariker

Karlstad: (V)ill satsa mer på de mest utsatta

Vänsterpartiet i Karlstad vill satsa betydligt mer än den nya majoriteten
på arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter. Det handlar om många
miljoner till de mest behövande.

? Det här är vår hjärtefråga, säger Parvane Assadbegli, ersättare i
kommunstyrelsen.

Arbetsmarknads- och socialnämnden riskerar att hamna i stora bekymmer om
de inte får mer pengar under de kommande budgetförhandlingarna. Det
handlar om uppsagd personal, uteblivna åtgärder och indragning av en mäng
verksamheter som inte är lagstadgade.
Det vill Vänsterpartiet undvika till varje pris.

? Satsningen på socialnämnden är den tyngsta posten i vår skuggbudget. Där
tycker vi att majoriteten har misslyckats med att freda verksamheten,
säger Håkan Svenneling, gruppledare för Vänsterpartiet i Karlstad.

Bland annat vill man skjuta till fem miljoner kronor för att täcka de
ökande kostnaderna när det gäller försörjningsstödet, man vill lägga tre
miljoner kronor på att stoppa hemlösheten på längre sikt och man skjuter
till 4,2 miljoner kronor för att bevara socialjouren under kvällstid, som
annars riskerar att dras in.

? Idag har vi en väl fungerande socialjour och det är oerhört viktigt att
vi kan fortsätta ha det. Dessutom förs nu diskussioner om en
länsövergripande socialjour och det projektet faller helt om nämnden inte
får mer pengar, säger Parvane Assadbegli.

Inom samma område skjuter V till 5,5 miljoner kronor för att rädda
Solareturens fortsatta verksamhet.

? Återigen en lyckad verksamhet som hotas av nedläggning om de inte får
mer pengar, säger Håkan Svenneling som även lovar att förskoleteamet
Tummen, som arbetar förebyggande med utsatta barn ska få vara kvar.

? Häromdagen fick de pris som årets vardagshjältar i kommunen och nu är de
nedläggningshotade. Det är ju absurt, säger han.

En helt ny lansering kostar Vänsterpartiet också på sig i form av en
social investeringsbudget där man vill satsa långsiktigt och förebyggande
på bland annat sysselsättningsskapande åtgärder, stödverksamhet och
skuldrådgivning. Här handlar det totalt om dryga tio miljoner kronor under
två år.

? Vi anser att det här är väl investerade pengar eftersom det på lång sikt
kommer att spara pengar genom att Karlstadsborna mår bättre, säger Håkan
Svenneling.

Bland partiets andra satsningar i budgeten märks bland annat frukost i
skolan till alla högstadie- och gymnasieelever, en utökning från 15 till
25 timmar för föräldralediga och arbetslösa som har barn i förskolan,
mångfaldspedagoger på skolan, gratis kollektivtrafik på lördagar, en rejäl
upprustning av den kommunala biografen Arenan och mer pengar till
centrumutveckling i de mindre tätorterna.

Hur man ska betala för allting? Genom ett sämre resultat än majoritetens
budget under samtliga av de kommande tre åren. Totalt minskar man
kommunens överskott med dryga 70 miljoner kronor under perioden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.